Škôlka – produkcia sadeníc

Naše ekologické škôlkarské hospodárstvo sa v produkcii sadeníc arónie špecializuje od roku 1988. Naše sadenice vďaka dlhoročným skúsenostiam a solídnym znalostiam o arónii získavajú už mnoho rokov najvyššiu kvalitu.

Produkujeme vegetatívne a generatívne sadenice. Vegetatívne sadenice sa získavajú z vlastných vybraných matečníkov s najlepšou kvalitou a úrodou. Aby sme našu ponuku mohli prispôsobiť k rôznym záujmom klientov, nachádzajú sa v nej aj generatívne sadenice zo semien selektívne vybraných plodov.

Vytrhávanie buriny v škôlke sa vykonáva ručným spôsobom, čím sa zaručuje najvyššia kvalita sadeníc bez poškodenia výhonkov, púčikov a koreňového systému. Udržiavanie vysokej kultúry pestovania na plantáži a v škôlke má dobrý vplyv na správny rast a maximálne rozširovanie koreňov. Za účelom zabezpečenia optimálnej vlhkosti podkladu sa škôlka zavlažuje.

Druh arónie, ktorý máme, je krovinový, s nízkym pňom – z odrody Galicjanka a Nero, ktoré zaručujú vysokú úrodu.

Názorné fotografie sadeníc a škôlky sa nachádzajú v „Galéria”.

Užitočné odkazy

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Telefón: +48.516 200 199 - najlepšie po hodinách. 16:00.

Domáci a zahraničný predaj - kontakt, pomoc iné jazyky (anglický)

telefón