Plantáže – produkcia plodov

V súčasnosti máme tri veľké plantáže arónie s povrchom niekoľko hektárov, o ktoré sa pravidelne staráme a omladzujeme, aby sme dosiahli čo najlepšiu úrodu. Naše hospodárstvo sa v prípade potreby rozširuje o ďalšie plantáže.

Pri zbere plodov, ako aj pri pestovaní využívame špecializované zariadenia.

Názorné fotografie našich plantáží je možné vidieť v „Galéria”.

Užitočné odkazy

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Telefón: +48.516 200 199 - najlepšie po hodinách. 16:00.

Domáci a zahraničný predaj - kontakt, pomoc iné jazyky (anglický)

telefón