Dejiny a pôvod

Arónia pochádza z východného pobrežia Severnej Ameriky. Jej vlasťou je územie Kanady a USA. Vyskytuje sa tam ako divoko rastúci rod s originálnym názvom „chokeberry”, čiže trpká bobuľa. Z tohto hľadiska tam nie je príliš populárna a v prírodných podmienkach sa vyskytuje ako divoko rastúci krík.

Arónia (podľa mnohých zdrojov) bola po prvýkrát do nášho kútu sveta privezená zo severnej Ameriky na začiatku XIX. storočia a to do botanických záhrad v Rusku. Vzhľadom na spomínané adaptačné možnosti v ťažkých podmienkach sa začala pestovať na mnohých tisíckach hektároch, predovšetkým na miestach s veľmi surovou klímou. Arónia počas mnohých rokov emigrovala do rozličných krajín.

Až v sedemdesiatych rokoch XX. storočia sa arónia objavila v Poľsku. V našej krajine prežila svoje vzostupy a pády. V druhej polovici 80. rokov následkom absurdných (nezmyselných, smiešnych) výpovedí zo strany niekoľkých pracovníkov Výskumného inštitútu lesníctva bola arónia paradoxne uznaná ako ovocie s rakovinotvornými účinkami. Našťastie boli neskôr vykonané dodatočné podrobné analýzy plodu a jeho zloženia so zohľadnením analýzy obsahu látok škodlivých pre zdravie človeka.

Skúšky preukázali vysokú nutričnú hodnotu ovocia a potvrdili, že sa v nich nenachádzajú žiadne látky škodlivé pre ľudské zdravie, dokonca ani v tých plodoch, ktoré rastú vo výnimočne nevhodných podmienkach, napr. pri cestách s hustou premávkou.

Výsledky získané v Poľsku sa nakoniec potvrdili v laboratóriách Európskej únie.

Druhou ranou pre rozvoj arónie bola reorganizácia jedného podniku na spracovanie plodov arónie, jedného z hlavných odberateľov v Poľsku. Medzera na spracovateľskom trhu mala vplyv na to, že na mieste s doterajšími spracovateľskými podnikmi začali vznikať nové.

Následkom týchto dvoch udalostí prestalo mnoho plantážnikov aróniu pestovať a až po niekoľkých rokoch sa tento proces zabrzdil a záujem o aróniu a jej neobyčajné vlastnosti začal opäť rásť.

Užitočné odkazy

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Telefón: +48.516 200 199 - najlepšie po hodinách. 16:00.

Domáci a zahraničný predaj - kontakt, pomoc iné jazyky (anglický)

telefón