Ekologické (organické) hospodárstvo so škôlkou a sadenicami arónie

Naše dobrodružstvo s aróniou sa začalo v roku 1979, čiže viac ako pred 30 rokmi. Vtedy sme založili prvú plantáž arónie v regióne. Počas prvých 10 rokov sme sa sústreďovali predovšetkým na produkciu arónie a spôsobe jej pestovania. V roku 1988 sme sa začali zaoberať špecializovanou produkciou sadeníc arónie.

Naše hospodárstve je pod stálym dohľadom Štátnej inšpekcie na ochranu rastlín a semien v Lubline, čo sa týka kontroly kvality a zdravia rastlín.

Štátna inšpekcia na ochranu rastlín a semien (PIRION) nás zaregistrovala ako producenta a dodávateľa sadovníckeho materiálu pre škôlky, a taktiež ozdobných rastlín (registračné číslo. 06/05/9937).
Naše hospodárstve je zároveň pod neustálou kontrolou vzhľadom k ekologickej kvalite (reg. č. PL-EKO-01-3000) zo strany Certifikačnej jednotky "EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o." (č. ID PL-EKO-01), ktorá vykonáva dohľad a potvrdzuje ekologický proces produkcie v našom hospodárstve.

Po našich ekologických sadeniciach a plodoch arónie je na trhu veľký dopyt.

Na potvrdenie vysokej kvality našich produktov sme v roku 2005 získali osvedčenie potvrdzujúce, že v našom hospodárstve vedieme ekologický výrobný proces.

V dôsledku niekoľkoročnej kontrolnej procedúry sme v roku 2007 získali ekologické osvedčenie a v roku 2008 sme získali Ekologický certifikát o zhodnosti procesu produkcie s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (predtým (EHS) 2029/91).

Ak sa vám prílohy nezobrazujú správne, nainštalujte si napr. Adobe Reader, ktorý je dostupný - TU.

Užitočné odkazy

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Telefón: +48.516 200 199 - najlepšie po hodinách. 16:00.

Domáci a zahraničný predaj - kontakt, pomoc iné jazyky (anglický)

telefón