Plantations – fruit production

At present we have three large chokeberry plantations several hectares each, systematically take care of and properly renewed for better bearing. We extend our farm to satisfy our needs. We use specialist equipment in harvesting and cultivating our plants.

Exemplary photos of our plantations may be found in the Gallery.

Useful links

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Contact us

+48 516 200 199 - Best to call after 4:00 PM

International information, advice, support - mobile contact (English preferred).