Ekologiczne gospodarstwo szkółkarsko-sadownicze aronii

Nasza przygoda z aronią rozpoczęła się w 1979 roku, czyli ponad 30 lat temu, kiedy to założyliśmy pierwszą w regionie plantację aronii. Przez pierwsze 10 lat skupialiśmy się głównie na produkcji owoców aronii oraz sposobie jej uprawy. W roku 1988 zajęliśmy się również specjalistyczną produkcją sadzonek aronii.

Nasze gospodarstwo jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w zakresie kontroli jakości i zdrowotności roślin. Jesteśmy zarejestrowani przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) jako wytwórca i dostawca sadowniczego materiału szkółkarskiego oraz roślin ozdobnych (nr rej. 06/05/9937).

Nasze gospodarstwo jest również pod stałą kontrolą jakości ekologicznej (nr rej. PL-EKO-01-3000), przez Jednostkę Certyfikującą "EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o." (nr ID PL-EKO-01) nadzorującą i potwierdzającą ekologiczny proces produkcji w naszym gospodarstwie.

Nasze ekologiczne sadzonki i owoce aronii cieszą się dużym popytem na rynku. Aby potwierdzić wysoką jakość naszych produktów w roku 2005 uzyskaliśmy zaświadczenie potwierdzające, że w naszym gospodarstwie prowadzimy ekologiczny proces produkcji.

W wyniku kilkuletniej procedury kontrolnej w 2007 roku otrzymaliśmy zaświadczenie ekologiczne a w roku 2008 uzyskaliśmy Certyfikat Ekologiczny o zgodności procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (dawniej (EWG) 2092/91).

certyfikat 2008-2009certyfikat 2009-2010certyfikat 2010-2011certyfikat 2011-2012certyfikat 2012-2013certyfikat 2013-2014certyfikat 2014-2015

Przydatne linki

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Informacje: +48.516 200 199 - najlepiej po godz. 16:00.

Informacja krajowa i zagraniczna - kontakt, pomoc, inne języki (preferowany angielski).