Περι αρονιασ

Αρόνια - Περιγραφή, την καλλιέργεια, τη φύτευση

Αρόνια (Αρόνια η μελανόκαρπη (Michx.)Elliott) – είναι μελανόκαρπο είδος θάμνου προερχόμενο από τη Βόρεια Αμερική, όπου εμφανίζεται ως είδος άγριο. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστές πάνω από δέκα ποικιλίες αρόνιας. Μία από αυτές είναι η Γαλικιανή που έχει επιλεγεί στην Πολωνία. Εκτός από τη μαύρη αρόνια υπάρχουν ακόμα δύο είδη: η κόκκινη αρόνια και η δαμασκηνόφυλλη.

Περισσότερα...

Ιστορία και προέλευση

Η αρόνια προέρχεται από τις ανατολικές ακτές της Βόρειας Αμερικής. Πατρίδα της είναι η περιοχή του Καναδά και των Η.Π.Α. Εκεί εμφανίζεται ως οικογένεια αγρίως φυόμενη με αρχική ονομασία «chokeberry», δηλαδή στυφό μούρο. Και από αυτή την άποψη δεν είναι δημοφιλής εκεί και σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αγρίως φυόμενος θάμνος.

Περισσότερα...

Χαρακτηριστικά και εφαρμογή

Η αρόνια είναι ένα ασυνήθιστο φυτό, το οποίο είναι ικανό να διαλέγει από το περιβάλλον του μόνο εκείνες τις ουσίες, τις οποίες χρειάζεται για την ανάπτυξή του, παρακάμπτοντας ταυτόχρονα ξένα συστατικά, βλαβερά επίσης για τον άνθρωπο.

Περισσότερα...

Σύνδεσμοι

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Επικοινωνια

τηλ. +48.516 200 199

πωλήσεις εγχώριες και εξωτερικού – επικοινωνία, βοήθεια άλλες γλώσσες (αγγλικά)