Φυτείες – παραγωγή καρπών

Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε τρεις μεγάλες φυτείες αρόνιας με επιφάνεια μερικών εκταρίων, οι οποίες δέχονται συστηματική φροντίδα και ανανεώνονται κατάλληλα με στόχο την επίτευξη πλήρους καρποφορίας. Εν ανάγκη μεγαλώνουμε το αγρόκτημά μας για άλλες φυτείες.

Κατά τη συλλογή των φρούτων καθώς και την καλλιέργεια της φυτείας χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες των φυτειών μας μπορείτε να δείτε στο τμήμα «Φωτοθήκη».

Σύνδεσμοι

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Επικοινωνια

τηλ. +48.516 200 199

πωλήσεις εγχώριες και εξωτερικού – επικοινωνία, βοήθεια άλλες γλώσσες (αγγλικά)