Ιστορία και προέλευση

Η αρόνια προέρχεται από τις ανατολικές ακτές της Βόρειας Αμερικής. Πατρίδα της είναι η περιοχή του Καναδά και των Η.Π.Α. Εκεί εμφανίζεται ως οικογένεια αγρίως φυόμενη με αρχική ονομασία «chokeberry», δηλαδή στυφό μούρο. Και από αυτή την άποψη δεν είναι δημοφιλής εκεί και σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αγρίως φυόμενος θάμνος.

Η αρόνια (σύμφωνα με πολλές πηγές) εισήχθη από την Βορ. Αμερική στην περιοχή μας για πρώτη φορά στις αρχές του 19ου αιώνα, στους βοτανικούς κήπους στη Ρωσία. Έχοντας υπόψη τις προαναφερθείσες δυνατότητες προσαρμογής σε δύσκολες συνθήκες, ξεκίνησε η καλλιέργειά της σε πολλές χιλιάδες εκτάρια, ιδιαίτερα σε μέρη με πολύ δριμύ κλίμα.

Στο πέρασμα πολλών ετών η αρόνια μετανάστευσε σε πολλές χώρες.

Στην Πολωνία εμφανίστηκε μόλις τη δεκαετία του εβδομήντα του 20ου αιώνα. Στη χώρα μας πέρασε από διακυμάνσεις. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄80 ως αποτέλεσμα κάποιων ανόητων (παράλογων, βλακωδών) ανακοινώσεων μερικών υπαλλήλων του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών η αρόνια αναγνωρίστηκε ακόμη και ως καρπός καρκινογόνος.

Ευτυχώς εξ ανάγκης έγιναν αργότερα λεπτομερείς αναλύσεις της σύστασης των καρπών της λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάλυση του περιεχομένου των βλαβερών για την υγεία του ανθρώπου ουσιών.
Οι έρευνες απέδειξαν την υψηλή θρεπτική αξία των καρπών και την έλλειψη σε αυτές ουσιών βλαβερών για την ανθρώπινη υγεία, ακόμα και σε εκείνους τους καρπούς που φύονται σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες π.χ. κοντά σε δρόμους γεμάτους κίνηση.

Τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν στην Πολωνία επιβεβαιώθηκαν εν τέλει από εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο πλήγμα στην ανάπτυξη της αρόνιας ήταν η αναδιοργάνωση ενός εργοστασίου επεξεργασίας των καρπών της αρόνιας, ενός από τους βασικούς παραλήπτες στην Πολωνία. Το κενό στην αγορά των επεξεργασμένων προϊόντων προκάλεσε μια κατάσταση όπου δημιουργήθηκαν καινούργιες μονάδες επεξεργασίας στη θέση των προηγούμενων. Ως αποτέλεσμα και των δύο αυτών γεγονότων πολλοί καλλιεργητές διέκοψαν τις καλλιέργειες της αρόνιας και μόλις μετά από μερικά χρόνια αυτή η διαδικασία σταμάτησε και το ενδιαφέρον για την αρόνια και τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της πάλι άρχισε να αυξάνεται.

Σύνδεσμοι

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Επικοινωνια

τηλ. +48.516 200 199

πωλήσεις εγχώριες και εξωτερικού – επικοινωνία, βοήθεια άλλες γλώσσες (αγγλικά)