Καρποί αρόνιας

Η προσφορά μας περιλαμβάνει επίσης καρπούς αρόνιας προερχόμενους από τις φυτείες μας. (περισσότερα...) Καλούμε όσους ενδιαφέρονται για αυτήν την προσφορά να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες των φυτειών μας μπορείτε να δείτε στο τμήμα «Φωτοθήκη»

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αρόνια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την χρησιμότητά της θα βρείτε στο τμήμα «Περί Αρόνιας». Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πληροφορίες που περιέχονται εκεί.

Σύνδεσμοι

Wikipedia Ekogwarancja Ministerstwo Rolnictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agencja Rynku Rolnego ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Επικοινωνια

τηλ. +48.516 200 199

πωλήσεις εγχώριες και εξωτερικού – επικοινωνία, βοήθεια άλλες γλώσσες (αγγλικά)